Ahşap Kafes

Ahşap kafes

Ahşap Kafes

Çam ve Göknar (Köknar) ağaçlarından monte ve demonmte şekilde ahşap kafes üretimi yapıyoruz.

İhtiyaca yönelik;

İhracat için ISPM-15 işlemi uygulanır,

Kerste fırınlarında kurutma uygulanır,

 

ahşap Kafes
Ahşap Kafes