Ahşap sandık

Ahşap Sandık

Ahşap Sandık

Çam ve Göknar (Köknar) ağaçlarından monte ve demonmte şekilde ahşap Sandık üretimi yapıyoruz.

İhtiyaca yönelik;

İhracat için ISPM-15 işlemi uygulanır,

Kerste fırınlarında kurutma uygulanır,

Ahşap Sandık
Kontraplak Sandık
Ahşap Sandık